Facebook YouTube Instagram

Masarykově základní škole v Klatovech předal dar - projektor EPSON EH-DM2 - pan Vladimír Kalina ze společnosti AV MEDIA, který získala Mgr. Kovaříková tanečním výkonem na II. plese učitelů 2009.

Zleva je paní ředitelka Mgr. Emílie Salvetrová, zprava tanečnice a učitelka Mgr. Petra Kovaříková.

 

 

 

       © Excellent Plzeň s.r.o.        

 webmaster