Facebook YouTube

 

NA JAKÉ AKCE MŮŽETE BÝT POZVÁNI

Zážitek - rautRaut
Slovo raut je přejatý výraz z anglického slova rout, což znamená „srocení více než 3 lidí“. Tato společenská událost slouží k navázání kontaktů co největšího počtu lidí. Slavnostní občerstvení formou rautu se uskutečňuje zejména při větších akcích ve večerních hodinách. Raut je vhodné pořádat pro společnost s více jak 30 osobami. Akci zpravidla předchází „welcome drink“ nabízený z podnosů obsluhou při příchodu hostů. Hlavní konzumace probíhá samoobslužným způsobem u bufetových a nápojových stolů, jídlo se konzumuje ve stoje.

Recepce
V diplomatické a společenské oblasti se jedná o největší společenskou akci. Recepce se pořádají při výjimečných slavnostních příležitostech (státní svátek nebo návštěva, zahájení či ukončení veletrhu, různé kulturní a společenské události). Recepce má svůj organizační řád: po slavnostním zahájení následují projevy, přípitky a pak přichází slavnostní zakončení. Recepce je možné pořádat dopoledne, v poledne i večer. Právě podle doby konání se mění forma, obsah i význam recepce. Večerní recepce jsou vyhrazeny pro nejvýznamnější události. Na recepci je nutná písemná pozvánka se zdůvodněním pořádání akce, místem, dobrou konání a společenským úborem. Údaje z pozvánky je nutné respektovat (například pokud je uvedena předpokládaná doba trvání, odcházejte podle uvedeného času). Není slušné pobývat na slavnosti po této době. Na recepci nemusíte přijít v přesně uvedený čas, vhodná doba je asi patnáct minut po začátku. Hostitelé hosty vítají u vchodu do sálu přibližně půl hodiny - jistě do doby příchodu nejvýznamnějšího hosta. A opět asi třicet minut před ukončením se hostitelé dostaví ke vchodu, kde se s odcházejícími hosty loučí.

Banket
Francouzsky banquet, je slovo, které má pravděpodobně svůj původ ve slově la banc, lavice. Výrazem banket se dnes označuje společné stolování při mimořádných, oficiálních, nebo slavnostních příležitostech, při kterých se jídla a nápoje podávají sedícím hostům. Při moderním banketním stolování byly lavice nahrazeny židlemi a stoly, kdysi zvané tabule, zase daleko praktičtějšími kulatými banketními stoly. Při banketech je v mnoha případech předepsán společenský oblek (smoking), v angličtině vyjádřen výrazem „black tie“. Tento klasický způsob stolování se liší od ostatních forem následujícími prvky: hosté sedí u společenské tabule (banketových stolů) podle zasedacího pořádku, podává se předem dohodnuté menu, jednotně pro všechny osoby.

Číše vína
Organizuje se při podepisování významných obchodních smluv, je součástí obchodních nebo jiných jednání, kongresů, sympozií apod. Pořádá se v rámci větších setkání v přilehlých prostorách. Má charakter doplňkového občerstvení. Již samotný název naznačuje, že se podává výhradně tiché víno nebo sekt, chuťovky a různé druhy pochutin.

Koktejl
Koktejl je společenská akce, organizovaná dopoledne nebo odpoledne, s jednodušší formou pohoštění. Jeho záměrem je umožnit seznámení a navázání nových kontaktů co možná největšímu počtu zúčastněných. Trvá asi dvě hodiny. Podává se zúžený sortiment chuťovek, obložených chlebíčků a dezertů s širší nabídkou nápojů. Pokrmy jsou upravené a nabízené tak, aby nebylo nutné používat talíře a příbory - obsluha provádí nabídku z podnosů a mís, sortiment se v průběhu akce již nedoplňuje. Pro hosty není závazný čas zahájení a mohou i kdykoliv odcházet.

Zahradní slavnost
Tento typ akce má většinou přátelský, neformální charakter. Občerstvení se poskytuje zpravidla rautovou formou. Pro všechny hosty by mělo být připraveno sezení. Při odpoledním programu je vhodnější hudba k poslechu, večer hudba k tanci. Součástí programu mohou být různý společenský, kulturní a sportovní program. Úspěch těchto akcí je závislý na počasí. Při dlouhodobém plánování pohoštění v přírodě je proto vhodné zajistit náhradní prostory a odpovídající variantu akce pro případ nepříznivého počasí. Vhodným místem pro pořádání slavností pod širým nebem jsou zahrady, parky, terasy, altány a átria.

Vernisáž
Slavnostní zahájení výstavy uměleckých děl s proslovem. Bývá připraveno i malé občerstvení pro hosty.

Oficiální večeře
Ze společenských akcí se především večeře považuje za nejvýznamnější, bývá také časově uvolněnější. Nelze zvát jen ústně nebo telefonicky, nezbytná je formální pozvánka. Hosté sedí podle předem stanoveného pořádku. Na akce se přichází ve stanovené době podle pozvánky, nechoďte nikdy příliš brzy, ale ani s velkým zpožděním. Uvědomte si, že necháváte čekat celou shromážděnou společnost. Pokud máte závažnou okolnost, která vám zabraňuje přijít včas, musíte o tom hostitele informovat. Při pozdním příchodu se host zdraví pouze s hostitelem. Pokud společnost očekává tzv. hlavního hosta, načasuje se jeho příchod o něco později, aby ostatní byli již přítomni.
Průběh večera: Po shromáždění celé společnosti hostitelka vyzve přítomné dámy, aby přešly do jídelny, sama vchází jako poslední. O muže se stará hostitel. Ke stolu usedají muži až poté, kdy usedne hostitelka a ostatní dámy. Pokud se jedná skutečně o oficiální příležitost, jako první vstupuje hostitel s manželkou hlavního hosta, hostitelka s hlavním hostem přicházejí jako poslední. Společnost na jejich příchod čeká vestoje, usedá, jakmile se posadí hostitelka s hlavním hostem. Od obou slavnostních příležitostí je neslušné odcházet dříve než ostatní hosté. Pokud se nemůžete ze závažných důvodů zdržet alespoň do podávání kávy, pozvání raději s omluvou odmítněte.

Kávový dýchánek
Kávový dýchánek, delší odpolední společnost, začíná kolem čtvrté nebo páté a bývá vyhrazen pro dámy. Příprava kávy- nejčastější formou je Filtrovaná káva, Espresso, Cappuccino, Machciato, Irish café, Frapé, Fresch press, Mokka press, instantní káva, arabská káva. Káva je roznášená číšníkem, který má tácek a na něm šálky. Pokud položíte šálek na tácek dnem dolů obdržíte další šálek kávy. Pokud už další kávu nechcete, položíte šálek dnem vzhůru nebo na stranu. 1. říjen je oficiálně ustanovený jako Mezinárodní den kávy.

Čajový dýchánek
Méně oficiální a také míň náročné společenské setkání se koná odpoledne, nejčastěji od čtvrté nebo páté hodiny. Účastní se ho většinou pouze dámy, výjimečně pánové s partnerkami, jedná se o něco jiného než čaj s přítelkyní. Trvá hodinu až dvě, sedává se u malých stolků, obsluhuje buď personál nebo paní domu nalévá čaj. Přesný příchod se nevyžaduje, oblečení městské. Při čaji o páté by se měl používat kvalitní čajový servis a barevné prostírání. Ve Velké Británii má Tea time přednost téměř před vším!

Pracovní oběd
Má jasný, i když nepsaný řád: ten, kdo zve, platí. Navrhuje také místo setkání (restauraci). On také zasedá ke stolu jako hostitel, na místě také navrhuje zasedací pořádek přítomných. Hlavním účelem pracovního oběda je upevnění vzájemné důvěry mezi obchodními partnery. Hostitel, který plánuje pracovní oběd, musí ústně nebo telefonicky pozvat hosty. U oficiálních akcí je třeba doručit písemnou pozvánku. Hostitel musí být na místě přítomný jako první. Pracovní oběd začíná v době mezi 12.-13. hodinou. Délka pracovního oběda trvá ve většině případů jednu a půl až dvě hodiny .Chodí jen pozvaní lidé a to v přesně stanovený čas. Před zahájením oběda se podává aperitiv ( Martini, Cinzano, Campari, suché víno či sekt) . Účelem aperitivu je povzbudit chuť k jídlu. Aperitivem se nepřiťukává. Vínem či sektem ano.
Během přípitku věnujte pozornost hostiteli a nekonzumujte jídlo či pití ani se nebavte. Dále si zvolíme nápoj a teprve potom si začneme vybírat z jídelního lístku. Hostitel může doporučit místní speciality, nevhodné je ovšem vybírat si z nabídky restaurace (nejlevnější jídla). Při objednávce může hostitel objednat všem hostům. V opačném případě si může objednat každý sám, ale v tom případě si hostitel objednává až jako poslední. V průběhu konzumace si volíme nealkoholické nápoje nebo popř. pivo či víno. To záleží na zvoleném pokrmu. Pivo se hodí především k tučným a pikantním jídlům. Bílé víno volíme k rybám, drůbeži, mořským plodům či libovému masu. Červené víno k hovězímu a smaženému masu a ke zvěřině. Závěrem je podání moučníku a kávy. Těsně po kávě může přijít na řadu tzv. long drink - whisky nebo gin se sodou, který naznačuje definitivní konec sezení. Povinností každého hosta je poděkovat osobně hostiteli a rozloučit se s ním.

Matinée
Tento pojem zahrnuje dopolední hudební, taneční nebo literární představení. Matinée začíná obvykle mezi desátou a jedenáctou hodinou a mělo by trvat maximálně 90 minut.

 

 

      Novinky e-mailem
      Teď už vám neunikne žádná zajímavá akce.
 

Vaše jméno:                          Váš e-mail:                          Kolik je dva krát čtyři? (slovem):                         

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Abyste měli přehled o tom, co se u nás děje,
můžete si nás najít na sociálních sítích.

 

Facebook   YouTube   Instagram  

RYCHLÝ KONTAKT
zena@explzen.cz

732 858 631
 

Ochrana osobních údajů

PODPORUJEME:

Adopce na dálku®

Debashish Chaudhuri

MAMMA HELP

skutečný dárek.cz

       © Excellent Plzeň s.r.o.

 webmaster